ANBI-status en erkenning als culturele instelling zijn belangrijk voor schenkers

Wie een donatie doet aan de Stichting Frans van den Berg kan fiscaal van enkele voordelen genieten. Al sinds 1 januari 2009 is de stichting door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze ANBI-status zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar. Daarbij moet ook worden voldaan aan de overige eisen voor aftrek. Zo geldt voor de aftrek in de inkomstenbelasting een minimum- en een maximumbedrag, afhankelijk van uw inkomen. Zie hiervoor ook www.belastingdienst.nl/giften/.

De stichting is bovendien aangemerkt als culturele instelling. Voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting betekent dit dat de aftrekbare gift wordt verhoogd met 25%. De verhoging van alle giften aan culturele instellingen samen bedraagt ten hoogste €1.250 per jaar per belastingplichtige.

De belastingbesparing als gevolg van de giftenaftrek hangt af van de hoogte en samenstelling van uw inkomen. Voor het effectueren van de verhoging van de aftrek voor giften aan culturele instellingen is bovendien van belang of u ook giften doet aan andere instellingen.

Voor ondernemers zijn de giften aan de Stichting Frans van den Berg eveneens aftrekbaar. Voor hen gelden afwijkende regels. Desgewenst kan de stichting u daarover nader informeren.

De stichting, die geen subsidie ontvangt, is natuurlijk blij met elke financiële donatie of schenking van werk van de kunstenaar.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk.

Copyright - Stichting Frans van den Berg