Lino's

In dit hoofdstuk worden werken of groepen werk toegelicht. Als eerste thema worden de lino-sneden van Frans van den Berg nader bekeken.
Frans van den Berg maakte vele tientallen linosneden. Bij verschillende gelegenheden heeft hij met verve de guts gehanteerd.....
 

Toon Klaver

Met vriend en collega Toon Klaver in zwembad de Heelderpeel. Toon badend in het zonlicht, met zijn onafscheidelijke pijp. Deze kleine lino, 10 bij 7 cm. is waarschijnlijk als exlibris gebruikt.


Piëta

De Piëta, Maria met de dode Jezus, heeft Frans meerdere malen in lino uitgevoerd. Weer vertelt hij: de aangrijpende, machteloze droefheid van de Moeder met haar overleden Zoon. De lino is 15 bij 12.5 cm.


Hofstraat Thorn

De Hofstraat lag schuin tegenover het huis van Frans en Truuke in Thorn. Hoe vaak zal dit beeld zich reeds in zijn gedachten gevormd hebben als hij het dorp in liep? De diepte van de straat, de hoog opschietende gevel, alles stond al op zijn netvlies gebrand. Deze lino was zeker klaar voordat hij gestoken werd. 


Geboortekaartje

'Ga te werk alsof je aan iemand vertelt wat je ziet', zei Frans ooit tegen zijn leerlingen. In deze lino, 11x13 cm., vertelt hij: 

Hier ben ik,
het wonder 
van de geboorte.
Omgeven door 
nieuwsgierigheid, 
verwondering, 
voorzichtigheid,
verbazing.


Kapel onder de Linden

  Bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Kapel onder de Linden in 1973 maakt Frans een herdenkingslino.
De lino doet denken aan die keer dat Frans met een groep mensen op een zaterdagmorgen bij de kapel gaat tekenen. 

Voordat er gewerkt wordt probeert hij iedereen te laten delen in de indrukken die hij op dat moment ondergaat. Hij vertelt: 'Die geweldige bomen kun je zien als pilaren die de kronen dragen als gewelven van een kathedraal die de kapel overkoepelt!'. 
Hij treft de sfeer die je ondergaat als je bij het gebouw onder de geweldige bomen staat. 

Boeiend is ook om te zien hoe sterk en op eenvoudige wijze de processie rechts op de lino is uitgebeeld. De figuren afwisselend in zwart en wit. Deze lino is 25 x 40 cm groot.


Kruiswegstaties

Frans heeft diverse keren de kruisweg uitgebeeld. Eén kruisweg voerde hij uit in linosneden. Afbeeldingen uit deze kruisweg zijn gebruikt op de overlijdensbrieven van Frans en zijn vrouw Truuke. Over zijn kruiswegen citeren we Jac van den Boogard uit de monografie 'Frans van den Berg 1919-1989': "In zijn staties gaan twee dingen tezamen: zijn talent voor het verfrissend opnieuw vertellen van de aloude verhalen rond Christus' passie en zijn talent om consequent binnen de compositie in elke voorstelling zijn gevoel voor het verfijnde detail op de juiste wijze te doseren. Dat maakte zijn figuren menselijk genoeg om in de vertelling te figureren, vergeestelijkt genoeg om inderdaad tot meditatie te leiden."
De lino, 15 x 20 cm, toont de Elfde Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.


Copyright - Stichting Frans van den Berg